Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / lubaczowski / Horyniec-Zdrój, gm.
Horyniec-Zdrój, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5089
Powierzchnia: 202.78 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4260
Liczba wydanych kart: 2107
 49.46%
brak46.65%47.37%48.09%48.81%49.53%50.25%50.97%51.69%52.41%53.13% 
danych47.36%48.08%48.80%49.52%50.24%50.96%51.68%52.40%53.12%53.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju, ul.Sobieskiego 8, 37-620 Horyniec-Zdrój 1401 688 688 683 49.11
2 Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju, ul. Sobieskiego 6, 37-620 Horyniec-Zdrój 1457 768 768 756 52.71
3 Szkoła Podstawowa w Werchracie, 37-622 Werchrata 668 285 285 281 42.66
4 Szkoła Podstawowa w Nowym Bruśnie, 37-620 Horyniec-Zdrój 495 240 240 236 48.48
5 Świetlica Wiejska w Wólce Horynieckiej, 37-620 Horyniec-Zdrój 239 126 126 126 52.72
=   4260  2107  2107  2082  49.46