Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / lubaczowski / Wielkie Oczy, gm.
Wielkie Oczy, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3983
Powierzchnia: 146.49 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3079
Liczba wydanych kart: 1589
 51.61%
brak46.65%47.37%48.09%48.81%49.53%50.25%50.97%51.69%52.41%53.13% 
danych47.36%48.08%48.80%49.52%50.24%50.96%51.68%52.40%53.12%53.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica w Kobylnicy Wołoskiej, 37-627 Wielkie Oczy 289 128 128 127 44.29
2 Gimnazjum nr 2 w Łukawcu, 37-626 Łukawiec 1257 649 649 646 51.63
3 Wiejski Dom Kultury w Wielkich Oczach, 37-627 Wielkie Oczy 1068 578 578 570 54.12
4 Świetlica w Bihalach, 37-631 Nowa Grobla 251 119 119 118 47.41
5 Świetlica w Kobylnicy Ruskiej, 37-627 Wielkie Oczy 214 115 115 115 53.74
=   3079  1589  1589  1576  51.61