Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / lubaczowski / Lubaczów, gm.
Lubaczów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 9466
Powierzchnia: 202.82 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 7240
Liczba wydanych kart: 3378
 46.66%
brak46.65%47.37%48.09%48.81%49.53%50.25%50.97%51.69%52.41%53.13% 
danych47.36%48.08%48.80%49.52%50.24%50.96%51.68%52.40%53.12%53.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Publicznych, ul.Szkolna 24, Basznia Dolna 1106 469 469 461 42.41
2 Świetlica Wiejska, Basznia Górna 441 191 191 188 43.31
3 Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego, Krowica Sama 1210 552 552 549 45.62
4 Zespół Szkół Publicznych, ul.Szkolna 48, Młodów 1012 512 512 509 50.59
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul.Lwowska 45, Lisie Jamy 1452 706 706 690 48.62
6 Świetlica Wiejska, Dąbków 1042 505 505 503 48.46
7 Gminny Ośrodek Kultury, Załuże 977 443 443 435 45.34
=   7240  3378  3378  3335  46.66