Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / lubaczowski / Narol, gm.
Narol, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8693
Powierzchnia: 203.58 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 6824
Liczba wydanych kart: 3378
 49.50%
brak46.65%47.37%48.09%48.81%49.53%50.25%50.97%51.69%52.41%53.13% 
danych47.36%48.08%48.80%49.52%50.24%50.96%51.68%52.40%53.12%53.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala narad w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol 1759 907 907 899 51.56
2 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Lipsku, ul. Mogiłek 1, 37-610 Narol 1306 675 675 671 51.68
3 Szkoła Podstawowa w Łukawicy, Łukawica 9, 37-610 Narol 988 477 477 470 48.28
4 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Płazowie, ul. Szkolna 1, 37-614 Płazów 366 196 196 193 53.55
5 Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej, Ruda Różaniecka 187, 37-613 Ruda Różaniecka 848 366 366 359 43.16
6 Szkoła Podstawowa w Łówczy, Łówcza 46, 37-614 Płazów 400 179 179 178 44.75
7 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Hucie Różanieckiej, Huta Różaniecka 57, 37-613 Ruda Różaniecka 336 164 164 164 48.81
8 Gminny Ośrodek Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol 671 346 346 337 51.56
9 Budynek Domu Pomocy Społecznej, Ruda Różaniecka 150 68 68 66 45.33
=   6824  3378  3378  3337  49.50