Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / lubaczowski / Stary Dzików, gm.
Stary Dzików, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4709
Powierzchnia: 155.77 km2
Zaludnienie: 30 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3684
Liczba wydanych kart: 1880
 51.03%
brak46.65%47.37%48.09%48.81%49.53%50.25%50.97%51.69%52.41%53.13% 
danych47.36%48.08%48.80%49.52%50.24%50.96%51.68%52.40%53.12%53.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Starym Dzikowie, 37-632 Stary Dzików 1026 480 480 475 46.78
2 Zespół Szkół w Cewkowie, 37-632 Stary Dzików 839 452 452 451 53.87
3 Świetlica wiejska w Cewkowie-Woli, 37-632 Stary Dzików 429 215 215 212 50.12
4 Szkoła Podstawowa w Moszczanicy, 37-632 Stary Dzików 418 261 261 255 62.44
5 Szkoła Podstawowa w Ułazowie, 37-632 Stary Dzików 453 213 213 212 47.02
6 Świetlica wiejska w Nowym Dzikowie, 37-632 Stary Dzików 519 259 259 256 49.90
=   3684  1880  1880  1861  51.03