Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / lubaczowski / Cieszanów, gm.
Cieszanów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7852
Powierzchnia: 219.35 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6080
Liczba wydanych kart: 3029
 49.82%
brak46.65%47.37%48.09%48.81%49.53%50.25%50.97%51.69%52.41%53.13% 
danych47.36%48.08%48.80%49.52%50.24%50.96%51.68%52.40%53.12%53.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Strażaka w Chotylubiu, 37-611 Cieszanów 406 227 227 223 55.91
2 Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, 37-611 Cieszanów 2073 1036 1034 1021 49.98
3 Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie, 37-611 Cieszanów 1113 605 605 599 54.36
4 Filialna Szkoła Podstawowa w Kowalówce, 37-611 Cieszanów 440 226 226 222 51.36
5 Filialna Szkoła Podstawowa w Niemstowie, 37-611 Cieszanów 654 297 297 291 45.41
6 Filialna Szkoła Podstawowa w Nowym Siole, 37-611 Cieszanów 558 295 295 291 52.87
7 Zespół Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu, 37-611 Cieszanów 836 343 343 342 41.03
=   6080  3029  3027  2989  49.82