Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie ...
lubuskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 1004279
Powierzchnia: 13989.2 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 665
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 665
Liczba uprawnionych do głosowania: 805014
Liczba wydanych kart: 398055
 49.45%
brak44.72%46.21%47.70%49.19%50.68%52.17%53.66%55.15%56.64%58.13% 
danych46.20%47.69%49.18%50.67%52.16%53.65%55.14%56.63%58.12%59.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
080100 gorzowski 52295 24364 24363 24042 46.59
086101 Gorzów Wielkopolski, m. 98552 52992 52957 52362 53.77
080200 krośnieński 45163 20774 20772 20500 46.00
080300 międzyrzecki 48769 23631 23621 23386 48.46
080400 nowosolski 69401 33008 32992 32654 47.56
080500 słubicki 36741 17330 17326 17134 47.17
080600 strzelecko-drezdenecki 40657 18184 18183 17993 44.73
080700 sulęciński 28863 13290 13291 13125 46.05
080800 świebodziński 45126 22156 22153 21905 49.10
081200 wschowski 31451 15778 15776 15575 50.17
086201 Zielona Góra, m. 91598 54575 54546 53911 59.58
080900 zielonogórski 72589 36007 36006 35609 49.60
081000 żagański 65247 29731 29721 29385 45.57
081100 żarski 78562 36235 36219 35804 46.12
  lubuskie 805014 398055 397926 393385 49.45
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 531964 277114 276992 273841 52.09
2 Wieś 273050 120941 120934 119544 44.29
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 82836 36217 36217 35833 43.72
2 od 5 001 do 10 000 167593 76031 76012 75068 45.37
3 od 10 001 do 20 000 179785 85738 85729 84765 47.69
4 od 20 001 do 50 000 184650 92502 92465 91446 50.10
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 190150 107567 107503 106273 56.57
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00