Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie / świebodziński ...
świebodziński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 55891
Powierzchnia: 937.34 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 34
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 34
Liczba uprawnionych do głosowania: 45126
Liczba wydanych kart: 22156
 49.10%
brak45.45%46.02%46.59%47.16%47.73%48.30%48.87%49.44%50.01%50.58% 
danych46.01%46.58%47.15%47.72%48.29%48.86%49.43%50.00%50.57%51.15% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
080801 Lubrza, gm. 2860 1326 1326 1311 46.36
080802 Łagów, gm. 4548 2109 2109 2092 46.37
080803 Skąpe, gm. 4462 2059 2059 2036 46.15
080804 Szczaniec, gm. 3065 1393 1393 1377 45.45
080805 Świebodzin, gm. 23621 11914 11913 11775 50.44
080806 Zbąszynek, gm. 6570 3355 3353 3314 51.07
  świebodziński 45126 22156 22153 21905 49.10
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 21339 11521 11520 11394 53.99
2 Wieś 23787 10635 10633 10511 44.71
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10387 4778 4778 4724 46.00
2 od 5 001 do 10 000 11118 5464 5462 5406 49.15
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 23621 11914 11913 11775 50.44
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00