Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie / zielonogórski ...
zielonogórski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 90933
Powierzchnia: 1570.64 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 59
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 59
Liczba uprawnionych do głosowania: 72589
Liczba wydanych kart: 36007
 49.60%
brak39.75%41.23%42.71%44.19%45.67%47.15%48.63%50.11%51.59%53.07% 
danych41.22%42.70%44.18%45.66%47.14%48.62%50.10%51.58%53.06%54.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
080901 Babimost, gm. 4967 2611 2611 2578 52.57
080902 Bojadła, gm. 2683 1168 1168 1158 43.53
080903 Czerwieńsk, gm. 7451 3641 3641 3594 48.87
080904 Kargowa, gm. 4624 2065 2065 2045 44.66
080905 Nowogród Bobrzański, gm. 8372 3924 3924 3878 46.87
080906 Sulechów, gm. 20889 10315 10314 10198 49.38
080907 Świdnica, gm. 4705 2464 2464 2430 52.37
080908 Trzebiechów, gm. 2556 1016 1016 1000 39.75
080909 Zabór, gm. 2832 1434 1434 1422 50.64
080910 Zielona Góra, gm. 13510 7369 7369 7306 54.54
  zielonogórski 72589 36007 36006 35609 49.60
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 29230 14772 14771 14601 50.54
2 Wieś 43359 21235 21235 21008 48.97
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 8071 3618 3618 3580 44.83
2 od 5 001 do 10 000 30119 14705 14705 14525 48.82
3 od 10 001 do 20 000 13510 7369 7369 7306 54.54
4 od 20 001 do 50 000 20889 10315 10314 10198 49.38
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00