Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie / żagański ...
żagański
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 82536
Powierzchnia: 1131.29 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 54
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 54
Liczba uprawnionych do głosowania: 65247
Liczba wydanych kart: 29731
 45.57%
brak40.36%41.46%42.56%43.66%44.76%45.86%46.96%48.06%49.16%50.26% 
danych41.45%42.55%43.65%44.75%45.85%46.95%48.05%49.15%50.25%51.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
081003 Brzeźnica, gm. 2969 1378 1378 1366 46.41
081001 Gozdnica, m. 2733 1118 1118 1107 40.91
081004 Iłowa, gm. 5742 2557 2558 2522 44.53
081005 Małomice, gm. 4422 1833 1833 1802 41.45
081006 Niegosławice, gm. 3650 1517 1517 1502 41.56
081007 Szprotawa, gm. 17275 7525 7525 7449 43.56
081008 Wymiarki, gm. 1994 825 825 808 41.37
081009 Żagań, gm. 5444 2197 2197 2173 40.36
081002 Żagań, m. 21018 10781 10770 10656 51.29
  żagański 65247 29731 29721 29385 45.57
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 43666 20792 20782 20550 47.62
2 Wieś 21581 8939 8939 8835 41.42
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 11346 4838 4838 4783 42.64
2 od 5 001 do 10 000 15608 6587 6588 6497 42.20
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 38293 18306 18295 18105 47.81
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00