Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie / strzelecko-drezdenecki ...
strzelecko-drezdenecki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 50836
Powierzchnia: 1248.32 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 36
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 36
Liczba uprawnionych do głosowania: 40657
Liczba wydanych kart: 18184
 44.73%
brak41.93%42.50%43.07%43.64%44.21%44.78%45.35%45.92%46.49%47.06% 
danych42.49%43.06%43.63%44.20%44.77%45.34%45.91%46.48%47.05%47.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
080601 Dobiegniew, gm. 5854 2583 2583 2559 44.12
080602 Drezdenko, gm. 14152 6737 6737 6666 47.60
080603 Stare Kurowo, gm. 3336 1399 1399 1381 41.94
080604 Strzelce Krajeńskie, gm. 13917 6016 6015 5954 43.23
080605 Zwierzyn, gm. 3398 1449 1449 1433 42.64
  strzelecko-drezdenecki 40657 18184 18183 17993 44.73
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22852 10852 10851 10755 47.49
2 Wieś 17805 7332 7332 7238 41.18
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6734 2848 2848 2814 42.29
2 od 5 001 do 10 000 5854 2583 2583 2559 44.12
3 od 10 001 do 20 000 28069 12753 12752 12620 45.43
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00