Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie / Zielona Góra, m.
Zielona Góra, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 112483
Powierzchnia: 58.32 km2
Zaludnienie: 1928 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 61
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 61
Liczba uprawnionych do głosowania: 91598
Liczba wydanych kart: 54575
 59.58%
brak44.72%46.21%47.70%49.19%50.68%52.17%53.66%55.15%56.64%58.13% 
danych46.20%47.69%49.18%50.67%52.16%53.65%55.14%56.63%58.12%59.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejskie Przedszkole nr 25, ul. Aleja Wojska Polskiego 82a 1394 870 870 864 62.41
2 Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 37 1212 722 722 713 59.57
3 ZSM Adm. Osiedla Łużyckie, ul. Krośnieńska 17c 1476 967 967 957 65.51
4 Miejskie Przedszkole nr 21, ul. Rydza Śmigłego 5 1960 1245 1244 1232 63.52
5 Gimnazjum nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 101 1454 986 986 975 67.81
6 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 17 1413 871 871 863 61.64
7 Miejskie Przedszkole nr 20, ul. Studzianki 8 1845 1109 1109 1099 60.11
8 Miejskie Przedszkole nr 10, ul. Monte Cassino 21A 1818 1127 1127 1123 61.99
9 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 17 1626 955 955 950 58.73
10 Miejskie Przedszkole nr 22, ul. Porzeczkowa 34 1801 1253 1252 1248 69.57
11 Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Francuska 10 1971 1226 1223 1201 62.20
12 Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Węgierska 9 2090 1331 1331 1319 63.68
13 Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a 1848 1207 1207 1194 65.31
14 Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a 1854 1352 1352 1344 72.92
15 Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 63 1451 937 937 917 64.58
16 Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 1643 953 953 948 58.00
17 Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Witebska 1 1986 1231 1229 1217 61.98
18 Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Ignacego Krasickiego 12 1228 670 670 662 54.56
19 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 9 2003 1113 1112 1096 55.57
20 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13 1374 706 704 694 51.38
21 Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 9 1662 918 917 904 55.23
22 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Kilińskiego 7 1512 831 831 812 54.96
23 Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk, ul. Bartosza Głowackiego 8a 1664 1056 1056 1043 63.46
24 "Szkoła Myślenia Twórczego" Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Generała Józefa Sowińskiego 27 941 477 477 470 50.69
25 Uniwersytet Zielonogórski Rektorat, ul. Licealna 9 857 436 436 427 50.88
26 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Okręgowy Zielona Góra, ul. Mikołaja Kopernika 5 1798 795 795 791 44.22
27 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7 1120 728 726 716 65.00
28 Niepubliczne Przedszkole nr 2, ul. Szczekocińska 13 1776 1053 1051 1041 59.29
29 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelecka 9 1804 1213 1213 1202 67.24
30 Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Juliana Tuwima 3b 1239 702 702 693 56.66
31 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10 1874 1211 1211 1203 64.62
32 Gimnazjum nr 3, ul. Św. Kingi 1 904 614 614 608 67.92
33 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielonogórska 5 2020 1276 1276 1263 63.17
34 Uniwersytet Zielonogórski Budynek Dydaktyczny A-2, ul. Profesora Zygmunta Szafrana 2 1257 798 798 781 63.48
35 Miejskie Przedszkole nr 11, ul. Ludwika Zamenhofa 30 1811 1042 1042 1027 57.54
36 Medyczne Studium Zawodowe, ul. Wazów 44 1357 756 756 745 55.71
37 Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Stanisława Wyspiańskiego 16 1364 772 772 762 56.60
38 Miejskie Przedszkole nr 17, ul. Dr Pieniężnego 21 1062 595 595 592 56.03
39 Miejskie Przedszkole nr 34, ul. Bohaterów Westerplatte 11 1421 816 815 810 57.42
40 Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza, ul. Dzika 6 1706 1027 1027 1010 60.20
41 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Stanisława Wyspiańskiego 23 1312 700 700 693 53.35
42 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Truskawkowa 12 1536 945 945 937 61.52
43 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna, ul. Urszuli 3e 1751 1100 1100 1091 62.82
44 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d 1606 793 793 782 49.38
45 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d 1836 1156 1154 1144 62.96
46 Miejskie Przedszkole nr 19, ul. Stefana Batorego 53 2207 1190 1190 1170 53.92
47 Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 37 1267 575 575 565 45.38
48 Uniwersytet Zielonogórski Budynek DydaktycznyA-22, ul. Energetyków 2 1430 785 785 777 54.90
49 Miejskie Przedszkole nr 22, ul. Porzeczkowa 34 2263 1422 1422 1393 62.84
50 Dom Dziennego Pobytu "Nestoria", ul. Osiedle Pomorskie 28 1784 1171 1163 1156 65.64
51 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13 1922 1111 1110 1092 57.80
52 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13 1845 1090 1089 1072 59.08
53 Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Władysława IV 1 1347 774 774 767 57.46
54 Dom Pomocy Społecznej, ul. Aleja Juliusza Słowackiego 29 67 33 33 32 49.25
55 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Lubuska 11 166 104 104 101 62.65
56 Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Jęczmienna 1 1466 920 919 909 62.76
57 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna, ul. Urszuli 3e 1152 691 691 687 59.98
58 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7 1424 1013 1013 994 71.14
59 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d 1128 633 633 623 56.12
60 Szpital Wojewódzki, ul. Zyty 26 1081 206 206 199 19.06
61 Areszt Śledczy, ul. Łużycka 2 412 216 216 211 52.43
=   91598  54575  54546  53911  59.58