Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie / sulęciński ...
sulęciński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 35652
Powierzchnia: 1177.54 km2
Zaludnienie: 30 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 34
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 34
Liczba uprawnionych do głosowania: 28863
Liczba wydanych kart: 13290
 46.05%
brak41.59%42.23%42.87%43.51%44.15%44.79%45.43%46.07%46.71%47.35% 
danych42.22%42.86%43.50%44.14%44.78%45.42%46.06%46.70%47.34%47.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
080701 Krzeszyce, gm. 3680 1693 1693 1674 46.01
080702 Lubniewice, gm. 2638 1258 1258 1242 47.69
080703 Słońsk, gm. 4195 1899 1900 1878 45.27
080704 Sulęcin, gm. 12724 6100 6100 6036 47.94
080705 Torzym, gm. 5626 2340 2340 2295 41.59
  sulęciński 28863 13290 13291 13125 46.05
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 12509 6213 6213 6140 49.67
2 Wieś 16354 7077 7078 6985 43.27
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10513 4850 4851 4794 46.13
2 od 5 001 do 10 000 5626 2340 2340 2295 41.59
3 od 10 001 do 20 000 12724 6100 6100 6036 47.94
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00