Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie / sulęciński / Lubniewice, gm.
Lubniewice, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3108
Powierzchnia: 129.76 km2
Zaludnienie: 23 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2638
Liczba wydanych kart: 1258
 47.69%
brak41.59%42.23%42.87%43.51%44.15%44.79%45.43%46.07%46.71%47.35% 
danych42.22%42.86%43.50%44.14%44.78%45.42%46.06%46.70%47.34%47.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miejski Lubniewice, ul.Jana Pawła II nr 51, Lubniewice 1617 841 841 832 52.01
2 Świetlica,Osiedle Świerczów,Lubniewice 159 56 56 55 35.22
3 Świetlica Wiejska,Jarnatów 247 80 80 77 32.39
4 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Gliśnie, Glisno nr 23,Glisno 615 281 281 278 45.69
=   2638  1258  1258  1242  47.69