Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / gdański ...
gdański
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 92655
Powierzchnia: 793.17 km2
Zaludnienie: 116 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 49
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 49
Liczba uprawnionych do głosowania: 71393
Liczba wydanych kart: 39839
 55.80%
brak43.54%45.38%47.22%49.06%50.90%52.74%54.58%56.42%58.26%60.10% 
danych45.37%47.21%49.05%50.89%52.73%54.57%56.41%58.25%60.09%61.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
220402 Cedry Wielkie, gm. 4918 2185 2185 2156 44.43
220403 Kolbudy, gm. 10232 6155 6154 6103 60.15
220404 Pruszcz Gdański, gm. 14780 8671 8670 8575 58.67
220401 Pruszcz Gdański, m. 20335 12587 12587 12442 61.90
220405 Przywidz, gm. 4255 2207 2207 2195 51.87
220406 Pszczółki, gm. 6279 3298 3298 3266 52.52
220407 Suchy Dąb, gm. 3077 1340 1340 1317 43.55
220408 Trąbki Wielkie, gm. 7517 3396 3395 3335 45.18
  gdański 71393 39839 39836 39389 55.80
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 20335 12587 12587 12442 61.90
2 Wieś 51058 27252 27249 26947 53.37
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3077 1340 1340 1317 43.55
2 od 5 001 do 10 000 15452 7690 7690 7617 49.77
3 od 10 001 do 20 000 32529 18222 18219 18013 56.02
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 20335 12587 12587 12442 61.90
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00