Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / gdański / Pszczółki, gm.
Pszczółki, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8162
Powierzchnia: 49.84 km2
Zaludnienie: 163 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 6279
Liczba wydanych kart: 3298
 52.52%
brak43.54%45.38%47.22%49.06%50.90%52.74%54.58%56.42%58.26%60.10% 
danych45.37%47.21%49.05%50.89%52.73%54.57%56.41%58.25%60.09%61.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, ul. Pomorska 20, Pszczółki 1675 911 911 899 54.39
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4, Pszczółki 1864 1089 1089 1079 58.42
3 Szkoła Podstawowa, ul. Gdańska 9, Skowarcz 880 417 417 415 47.39
4 Szkoła Podstawowa, Żelisławki 3 840 322 322 319 38.33
5 Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 2, Różyny 1020 559 559 554 54.80
=   6279  3298  3298  3266  52.52