Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / gdański / Suchy Dąb, gm.
Suchy Dąb, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4052
Powierzchnia: 84.98 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3077
Liczba wydanych kart: 1340
 43.55%
brak43.54%45.38%47.22%49.06%50.90%52.74%54.58%56.42%58.26%60.10% 
danych45.37%47.21%49.05%50.89%52.73%54.57%56.41%58.25%60.09%61.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół, ul. Sportowa 11, Suchy Dąb 1162 596 596 588 51.29
2 Świetlica Wiejska, Krzywe Koło 46 1197 445 445 434 37.18
3 Szkoła Podstawowa, ul. Gdańska 88, Grabiny-Zameczek 718 299 299 295 41.64
=   3077  1340  1340  1317  43.55