Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / gdański / Kolbudy, gm.
Kolbudy, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 13078
Powierzchnia: 82.8 km2
Zaludnienie: 157 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 10232
Liczba wydanych kart: 6155
 60.15%
brak43.54%45.38%47.22%49.06%50.90%52.74%54.58%56.42%58.26%60.10% 
danych45.37%47.21%49.05%50.89%52.73%54.57%56.41%58.25%60.09%61.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy (dawny GOK), ul. Staromłyńska 1, Kolbudy 2489 1513 1513 1499 60.79
2 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego, ul. Gen. Józefa Wybickiego 33, Kolbudy 2266 1342 1342 1332 59.22
3 Szkoła Podstawowa, ul. Brzozowa 1, Pręgowo 2085 1086 1086 1078 52.09
4 Przedszkole, ul. Gen. Józefa Wybickiego 1, Bąkowo 1046 721 721 717 68.93
5 Dom Kultury, ul.Glazurowa 1, Kowale 2346 1493 1492 1477 63.64
=   10232  6155  6154  6103  60.15