Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / gdański / Przywidz, gm.
Przywidz, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5495
Powierzchnia: 129.62 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4255
Liczba wydanych kart: 2207
 51.87%
brak43.54%45.38%47.22%49.06%50.90%52.74%54.58%56.42%58.26%60.10% 
danych45.37%47.21%49.05%50.89%52.73%54.57%56.41%58.25%60.09%61.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza Strażacka, ul. Kasztanowa 21, Jodłowno 976 499 499 493 51.13
2 Gimnazjum, ul. Szkolna 1, Przywidz 2319 1241 1241 1237 53.51
3 Szkoła Podstawowa (Trzepowo), ul. Długa 1, Borowina 960 467 467 465 48.65
=   4255  2207  2207  2195  51.87