Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / gdański / Trąbki Wielkie, gm.
Trąbki Wielkie, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 10179
Powierzchnia: 162.62 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 7517
Liczba wydanych kart: 3396
 45.18%
brak43.54%45.38%47.22%49.06%50.90%52.74%54.58%56.42%58.26%60.10% 
danych45.37%47.21%49.05%50.89%52.73%54.57%56.41%58.25%60.09%61.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Czerniewie, Czerniewo 2 1322 541 541 532 40.92
2 Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie, ul. Wolności 19, Mierzeszyn 1403 655 654 647 46.69
3 Szkoła Podstawowa w Sobowidzu, ul. Tadeusza Kościuszki 18, Sobowidz 1657 708 708 698 42.73
4 Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 19, Trąbki Wielkie 2123 962 962 933 45.31
5 Szkoła Podstawowa w Kłodawie, ul. Szkolna 10, Kłodawa 1012 530 530 525 52.37
=   7517  3396  3395  3335  45.18