Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / opoczyński ...
opoczyński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 80393
Powierzchnia: 1038.77 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 68
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 68
Liczba uprawnionych do głosowania: 63392
Liczba wydanych kart: 38221
 60.29%
brak53.04%54.04%55.04%56.04%57.04%58.04%59.04%60.04%61.04%62.04% 
danych54.03%55.03%56.03%57.03%58.03%59.03%60.03%61.03%62.03%63.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
100701 Białaczów, gm. 4843 2569 2569 2522 53.05
100702 Drzewica, gm. 8885 5431 5427 5328 61.13
100703 Mniszków, gm. 3805 2236 2235 2218 58.76
100704 Opoczno, gm. 28212 17456 17446 17182 61.87
100705 Paradyż, gm. 3598 2158 2158 2135 59.98
100706 Poświętne, gm. 2878 1814 1814 1796 63.03
100707 Sławno, gm. 5959 3571 3571 3521 59.93
100708 Żarnów, gm. 5212 2986 2986 2942 57.29
  opoczyński 63392 38221 38206 37644 60.29
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 21346 12953 12940 12707 60.68
2 Wieś 42046 25268 25266 24937 60.10
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10281 6208 6207 6149 60.38
2 od 5 001 do 10 000 16014 9126 9126 8985 56.99
3 od 10 001 do 20 000 8885 5431 5427 5328 61.13
4 od 20 001 do 50 000 28212 17456 17446 17182 61.87
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00