Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / opoczyński / Poświętne, gm.
Poświętne, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3447
Powierzchnia: 140.87 km2
Zaludnienie: 24 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2878
Liczba wydanych kart: 1814
 63.03%
brak53.04%54.04%55.04%56.04%57.04%58.04%59.04%60.04%61.04%62.04% 
danych54.03%55.03%56.03%57.03%58.03%59.03%60.03%61.03%62.03%63.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem, ul. Szkolna 2a, Poświętne 1155 709 709 697 61.39
2 Szkoła Podstawowa w Dębie, Dęba 80, Dęba 752 482 482 479 64.10
3 Szkoła Podstawowa w Brudzewicach, Brudzewice Kolonia 59, Brudzewice Kolonia 636 408 408 407 64.15
4 Remiza OSP Gapinin, Gapinin Kolonia 24a, Gapinin Kolonia 335 215 215 213 64.18
=   2878  1814  1814  1796  63.03