Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / opoczyński / Drzewica, gm.
Drzewica, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 11264
Powierzchnia: 118.42 km2
Zaludnienie: 95 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 8885
Liczba wydanych kart: 5431
 61.13%
brak53.04%54.04%55.04%56.04%57.04%58.04%59.04%60.04%61.04%62.04% 
danych54.03%55.03%56.03%57.03%58.03%59.03%60.03%61.03%62.03%63.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. St. Staszica 7, Drzewica 1640 959 956 934 58.48
2 Remiza OSP, Pl. Narutowicza 17, Drzewica 1611 967 967 953 60.02
3 Szkoła Podstawowa, Radzice Duże Nr 169, Radzice Duże 1479 820 820 810 55.44
4 Szkoła Podstawowa, Idzikowice Nr 30b, Idzikowice 510 334 334 329 65.49
5 Remiza OSP, Krzczonów Nr 13a, Krzczonów 447 355 355 353 79.42
6 Szkoła Podstawowa, Brzustowiec Nr 152, Brzustowiec 616 350 349 348 56.82
7 Szkoła Podstawowa, Domaszno Nr 31, Domaszno 442 293 293 288 66.29
8 Gimnazjum, ul. Szkolna 18, Drzewica 974 589 589 557 60.47
9 Remiza OSP, Trzebina Nr 43, Trzebina 273 162 162 159 59.34
10 Remiza OSP, Żardki Nr 63a, Żardki 357 267 267 265 74.79
11 Szkoła Podstawowa, Jelnia Nr 98, Jelnia 536 335 335 332 62.50
=   8885  5431  5427  5328  61.13