Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / opoczyński / Drzewica, gm.
Drzewica, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 11264
Powierzchnia: 118.42 km2
Zaludnienie: 95 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8885
Liczba wydanych kart: 5431
Liczba głosów oddanych: 5427
Liczba głosów ważnych: 5328
brak 50.00% >50.00% ≥53.46% ≥56.92% ≥60.38% ≥63.84% ≥67.30% ≥70.76% ≥74.22% ≥77.68% ≥81.14%
danych 50.00% >50.00% ≥53.46% ≥56.92% ≥60.38% ≥63.84% ≥67.30% ≥70.76% ≥74.22% ≥77.68% ≥81.14%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
74.68%3979 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
25.32%1349 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa, ul. St. Staszica 7, Drzewica 934 561 60.06
39.94 373
2 Remiza OSP, Pl. Narutowicza 17, Drzewica 953 560 58.76
41.24 393
3 Szkoła Podstawowa, Radzice Duże Nr 169, Radzice Duże 810 663 81.85
18.15 147
4 Szkoła Podstawowa, Idzikowice Nr 30b, Idzikowice 329 271 82.37
17.63 58
5 Remiza OSP, Krzczonów Nr 13a, Krzczonów 353 322 91.22
8.78 31
6 Szkoła Podstawowa, Brzustowiec Nr 152, Brzustowiec 348 260 74.71
25.29 88
7 Szkoła Podstawowa, Domaszno Nr 31, Domaszno 288 259 89.93
10.07 29
8 Gimnazjum, ul. Szkolna 18, Drzewica 557 448 80.43
19.57 109
9 Remiza OSP, Trzebina Nr 43, Trzebina 159 146 91.82
8.18 13
10 Remiza OSP, Żardki Nr 63a, Żardki 265 223 84.15
15.85 42
11 Szkoła Podstawowa, Jelnia Nr 98, Jelnia 332 266 80.12
19.88 66
Σ Drzewica, gm. 5328 3979 74.68
25.32 1349