Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / opoczyński / Sławno, gm.
Sławno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7753
Powierzchnia: 128.45 km2
Zaludnienie: 60 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 5959
Liczba wydanych kart: 3571
 59.93%
brak53.04%54.04%55.04%56.04%57.04%58.04%59.04%60.04%61.04%62.04% 
danych54.03%55.03%56.03%57.03%58.03%59.03%60.03%61.03%62.03%63.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Sławnie, ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 31, Sławno 1147 712 712 702 62.07
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Celestynów nr 24, Celestynów 362 199 199 193 54.97
3 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kamień nr 64, Kamień 863 463 463 456 53.65
4 Publiczne Gimnazjum, Szadkowice nr 38A, Szadkowice 349 213 213 212 61.03
5 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kunice nr 62A, Kunice 835 494 494 484 59.16
6 Publiczna Szkoła Podstawowa, Zachorzów nr 62, Zachorzów 773 488 488 482 63.13
7 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kozenin nr 34, Kozenin 426 252 252 248 59.15
8 Świetlica Wiejska, Ostrożna nr 1B, Ostrożna 819 490 490 488 59.83
9 Dom Ludowy, Psary nr 80A, Psary 385 260 260 256 67.53
=   5959  3571  3571  3521  59.93