Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / opoczyński / Mniszków, gm.
Mniszków, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4745
Powierzchnia: 123.83 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3805
Liczba wydanych kart: 2236
 58.76%
brak53.04%54.04%55.04%56.04%57.04%58.04%59.04%60.04%61.04%62.04% 
danych54.03%55.03%56.03%57.03%58.03%59.03%60.03%61.03%62.03%63.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Publiczne, ul.Piotrkowska 72, Mniszków 1387 876 875 871 63.16
2 Świetlica Wiejska, Strzelce 42, Strzelce 483 289 289 287 59.83
3 Szkoła Podstawowa, Błogie Rządowe 39, Błogie Rządowe 1185 684 684 680 57.72
4 Szkoła Podstawowa, Bukowiec nad Pilicą 34, Bukowiec nad Pilicą 750 387 387 380 51.60
=   3805  2236  2235  2218  58.76