Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / opoczyński / Opoczno, gm.
Opoczno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 36127
Powierzchnia: 190.45 km2
Zaludnienie: 189 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 25
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 25
Liczba uprawnionych do głosowania: 28212
Liczba wydanych kart: 17456
 61.87%
brak53.04%54.04%55.04%56.04%57.04%58.04%59.04%60.04%61.04%62.04% 
danych54.03%55.03%56.03%57.03%58.03%59.03%60.03%61.03%62.03%63.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Magazyn Żywności, ul.Błonie 1, Opoczno 1138 724 724 723 63.62
2 Ochotnicza Straż Pożarna, Pl. Strażacki 1, Opoczno 879 455 455 447 51.76
3 Zespół Szkół Samorządowych Nr 2, ul. Inowłodzka 3, Opoczno 1777 1013 1013 998 57.01
4 Szkoła Podstawowa, Sielec 40, Sielec 919 539 539 534 58.65
5 Szkoła Podstawowa, Bielowice 56, Bielowice 812 516 516 514 63.55
6 Szkoła Podstawowa, Dzielna 64a, Dzielna 749 538 538 534 71.83
7 Zespół Szkół, Mroczków Gościnny 50, Mroczków Gościnny 1047 677 677 664 64.66
8 Zespół Szkół, Ogonowice 207A, Ogonowice 1513 1038 1038 1021 68.61
9 Szkoła Podstawowa, Wola Załężna 75, Wola Załężna 612 364 364 360 59.48
10 Gimnazjum, Wygnanów 57, Wygnanów 467 291 291 290 62.31
11 Zespół Szkół Samorządowych Nr 3, ul. Armii Krajowej 1, Opoczno 2230 1411 1401 1387 63.27
12 Przedszkole Nr 2, ul. Szkolna 11, Opoczno 2174 1379 1379 1366 63.43
13 Przedszkole Nr 6, ul.Mikołaja Kopernika 3, Opoczno 1671 1057 1057 1028 63.26
14 Przedszkole Nr 8, ul.Mikołaja Kopernika 10a, Opoczno 1660 973 973 921 58.61
15 Przedszkole Nr 5, ul. Partyzantów 36, Opoczno 1522 941 941 929 61.83
16 Szkoła Podstawowa, Januszewice 67, Januszewice 561 382 382 380 68.09
17 Liceum Ogólnokształcące, ul.Stefana Żeromskiego 3, Opoczno 1575 1029 1029 1016 65.33
18 Przedszkole Nr 4, ul. Cypriana Kamila Norwida 2, Opoczno 1381 790 790 767 57.20
19 Zespół Szkół Samorządowych Nr 1, ul.Marii Curie-Skłodowskiej 5, Opoczno 2026 1204 1204 1187 59.43
20 Szkoła Podstawowa, Kraśnica 58, Kraśnica 704 413 413 405 58.66
21 Szkoła Podstawowa, Ziębów 14, Ziębów 574 356 356 352 62.02
22 Szkoła Podstawowa, Libiszów 64, Libiszów 978 604 604 601 61.76
23 Szkoła Podstawowa, Kruszewiec 7, Kruszewiec 653 375 375 374 57.43
24 Zespół Szkół, Bukowiec Opoczyński 74, Bukowiec Opoczyński 528 336 336 333 63.64
25 Szpital Powiatowy, ul.Partyzantów 30, Opoczno 62 51 51 51 82.26
=   28212  17456  17446  17182  61.87