Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 520710
Liczba głosów na kandydata: 248843
% głosów na kandydata: 47.79
 47.79%
brak21.72%27.95%34.18%40.41%46.64%52.87%59.10%65.33%71.56%77.79% 
danych27.94%34.17%40.40%46.63%52.86%59.09%65.32%71.55%77.78%84.02% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
200100 augustowski 49891 26789 26787 26492 13168 49.71
200200 białostocki 112307 62278 62270 61630 27180 44.10
206101 Białystok, m. 226907 136659 136619 135046 77962 57.73
200300 bielski 48366 27751 27742 27474 14218 51.75
200400 grajewski 39864 19351 19348 19150 7222 37.71
200500 hajnowski 40897 21347 21345 21100 17713 83.95
200600 kolneński 31815 15377 15377 15224 4348 28.56
206201 Łomża, m. 49147 27224 27194 26905 11962 44.46
200700 łomżyński 41023 21804 21803 21593 4943 22.89
200800 moniecki 34990 16016 16014 15801 5849 37.02
200900 sejneński 18248 9704 9704 9589 6180 64.45
201000 siemiatycki 39841 20602 20600 20413 10137 49.66
201100 sokólski 59030 28437 28437 28154 12281 43.62
201200 suwalski 29232 14775 14774 14629 6649 45.45
206301 Suwałki, m. 53836 29564 29560 29249 16713 57.14
201300 wysokomazowiecki 48282 28912 28908 28638 6221 21.72
201400 zambrowski 36694 19864 19863 19623 6097 31.07
  podlaskie 960370 526454 526345 520710 248843 47.79

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 585910 332431 332342 328660 175969 53.54
2 Wieś 374460 194023 194003 192050 72874 37.95
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 169844 87869 87858 87014 36875 42.38
2 od 5 001 do 10 000 205950 107315 107307 106165 37273 35.11
3 od 10 001 do 20 000 113043 60124 60116 59470 26984 45.37
4 od 20 001 do 50 000 141643 77699 77691 76861 41074 53.44
5 od 50 001 do 100 000 102983 56788 56754 56154 28675 51.06
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 226907 136659 136619 135046 77962 57.73
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00