Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / sokólski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 28154
Liczba głosów na kandydata: 12281
% głosów na kandydata: 43.62
 43.62%
brak30.36%32.60%34.84%37.08%39.32%41.56%43.80%46.04%48.28%50.52% 
danych32.59%34.83%37.07%39.31%41.55%43.79%46.03%48.27%50.51%52.76% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
201101 Dąbrowa Białostocka, gm. 10349 5138 5138 5099 2016 39.54
201102 Janów, gm. 3631 1640 1640 1620 598 36.91
201103 Korycin, gm. 2767 1185 1185 1177 374 31.78
201104 Krynki, gm. 2810 1423 1423 1404 714 50.85
201105 Kuźnica, gm. 3518 1782 1782 1772 538 30.36
201106 Nowy Dwór, gm. 2474 1128 1128 1123 538 47.91
201107 Sidra, gm. 3129 1377 1377 1355 544 40.15
201108 Sokółka, gm. 21460 10711 10711 10604 5242 49.43
201109 Suchowola, gm. 6055 2837 2837 2804 1087 38.77
201110 Szudziałowo, gm. 2837 1216 1216 1196 630 52.68
  sokólski 59030 28437 28437 28154 12281 43.62

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 24724 13027 13027 12890 6645 51.55
2 Wieś 34306 15410 15410 15264 5636 36.92
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 21166 9751 9751 9647 3936 40.80
2 od 5 001 do 10 000 6055 2837 2837 2804 1087 38.77
3 od 10 001 do 20 000 10349 5138 5138 5099 2016 39.54
4 od 20 001 do 50 000 21460 10711 10711 10604 5242 49.43
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00