Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / sokólski / Kuźnica, gm.
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 1772
Liczba głosów na kandydata: 538
% głosów na kandydata: 30.36
 30.36%
brak30.36%32.60%34.84%37.08%39.32%41.56%43.80%46.04%48.28%50.52% 
danych32.59%34.83%37.07%39.31%41.55%43.79%46.03%48.27%50.51%52.76% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Sidrzańska 2, Kuźnica 2229 1200 1200 1191 367 30.81
2 Budynek po byłej Szkole Podstawowej, Klimówka 23, Klimówka 410 188 188 188 48 25.53
3 Budynek po byłej Szkole Podstawowej, Pawłowicze 26, Pawłowicze 479 188 188 188 53 28.19
4 Budynek po byłej Filialnej Szkole Podstawowej, Popławce 29, Popławce 400 206 206 205 70 34.15
  Kuźnica, gm. 3518 1782 1782 1772 538 30.36