Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / zambrowski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 19623
Liczba głosów na kandydata: 6097
% głosów na kandydata: 31.07
 31.07%
brak11.94%14.89%17.84%20.79%23.74%26.69%29.64%32.59%35.54%38.49% 
danych14.88%17.83%20.78%23.73%26.68%29.63%32.58%35.53%38.48%41.44% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
201402 Kołaki Kościelne, gm. 1941 1260 1260 1247 149 11.95
201403 Rutki, gm. 4964 2694 2694 2657 611 23.00
201404 Szumowo, gm. 3952 2251 2251 2223 402 18.08
201405 Zambrów, gm. 7657 4260 4260 4227 1095 25.90
201401 Zambrów, m. 18180 9399 9398 9269 3840 41.43
  zambrowski 36694 19864 19863 19623 6097 31.07

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 18180 9399 9398 9269 3840 41.43
2 Wieś 18514 10465 10465 10354 2257 21.80
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 1941 1260 1260 1247 149 11.95
2 od 5 001 do 10 000 16573 9205 9205 9107 2108 23.15
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18180 9399 9398 9269 3840 41.43
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00