Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / bielski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 27474
Liczba głosów na kandydata: 14218
% głosów na kandydata: 51.75
 51.75%
brak11.36%19.39%27.42%35.45%43.48%51.51%59.54%67.57%75.60%83.63% 
danych19.38%27.41%35.44%43.47%51.50%59.53%67.56%75.59%83.62%91.66% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
200303 Bielsk Podlaski, gm. 6199 2929 2928 2898 1988 68.60
200301 Bielsk Podlaski, m. 21489 12468 12464 12353 8639 69.93
200304 Boćki, gm. 3994 2016 2016 1997 763 38.21
200305 Brańsk, gm. 5160 3683 3683 3651 415 11.37
200302 Brańsk, m. 3107 2013 2013 1990 473 23.77
200306 Orla, gm. 2808 1381 1381 1364 1250 91.64
200307 Rudka, gm. 1630 934 934 922 241 26.14
200308 Wyszki, gm. 3979 2327 2323 2299 449 19.53
  bielski 48366 27751 27742 27474 14218 51.75

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 24596 14481 14477 14343 9112 63.53
2 Wieś 23770 13270 13265 13131 5106 38.89
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 15518 8671 8667 8572 3176 37.05
2 od 5 001 do 10 000 11359 6612 6611 6549 2403 36.69
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 21489 12468 12464 12353 8639 69.93
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00