Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / sejneński ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 9589
Liczba głosów na kandydata: 6180
% głosów na kandydata: 64.45
 64.45%
brak58.25%60.16%62.07%63.98%65.89%67.80%69.71%71.62%73.53%75.44% 
danych60.15%62.06%63.97%65.88%67.79%69.70%71.61%73.52%75.43%77.35% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
200902 Giby, gm. 2749 1639 1639 1617 942 58.26
200903 Krasnopol, gm. 3477 1910 1910 1887 1152 61.05
200904 Puńsk, gm. 3640 1808 1808 1800 1392 77.33
200905 Sejny, gm. 3594 1661 1661 1646 976 59.30
200901 Sejny, m. 4788 2686 2686 2639 1718 65.10
  sejneński 18248 9704 9704 9589 6180 64.45

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 4788 2686 2686 2639 1718 65.10
2 Wieś 13460 7018 7018 6950 4462 64.20
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 13460 7018 7018 6950 4462 64.20
2 od 5 001 do 10 000 4788 2686 2686 2639 1718 65.10
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00