Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / sochaczewski ...
sochaczewski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 83821
Powierzchnia: 731.02 km2
Zaludnienie: 114 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 54
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 54
Liczba uprawnionych do głosowania: 66867
Liczba wydanych kart: 36344
 54.35%
brak49.18%49.94%50.70%51.46%52.22%52.98%53.74%54.50%55.26%56.02% 
danych49.93%50.69%51.45%52.21%52.97%53.73%54.49%55.25%56.01%56.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
142802 Brochów, gm. 3515 1782 1782 1757 50.70
142803 Iłów, gm. 5044 2781 2781 2757 55.13
142804 Młodzieszyn, gm. 4381 2155 2155 2126 49.19
142805 Nowa Sucha, gm. 4895 2574 2574 2527 52.58
142806 Rybno, gm. 2719 1407 1407 1389 51.75
142807 Sochaczew, gm. 7371 3818 3817 3772 51.80
142801 Sochaczew, m. 30231 16883 16881 16687 55.85
142808 Teresin, gm. 8711 4944 4943 4881 56.76
  sochaczewski 66867 36344 36340 35896 54.35
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 30231 16883 16881 16687 55.85
2 Wieś 36636 19461 19459 19209 53.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6234 3189 3189 3146 51.16
2 od 5 001 do 10 000 21691 11328 11327 11182 52.22
3 od 10 001 do 20 000 8711 4944 4943 4881 56.76
4 od 20 001 do 50 000 30231 16883 16881 16687 55.85
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00