Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / sochaczewski / Sochaczew, m.
Sochaczew, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 37275
Powierzchnia: 26.13 km2
Zaludnienie: 1426 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 22
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 22
Liczba uprawnionych do głosowania: 30231
Liczba wydanych kart: 16883
 55.85%
brak49.18%49.94%50.70%51.46%52.22%52.98%53.74%54.50%55.26%56.02% 
danych49.93%50.69%51.45%52.21%52.97%53.73%54.49%55.25%56.01%56.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Energop Sp. z o. o., ul. Inżynierska 32, Sochaczew 1422 757 757 755 53.23
2 Filia Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. 15 Sierpnia 83, Sochaczew 1021 507 507 495 49.66
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 15 Sierpnia 44, Sochaczew 1184 713 713 709 60.22
4 Przedszkole Nr 7, ul. Żwirki i Wigury 15, Sochaczew 1570 811 811 803 51.66
5 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 Sierpnia 4, Sochaczew 1008 571 571 564 56.65
6 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., ul. Rozlazłowska 7, Sochaczew 758 429 429 425 56.60
7 Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zamkowa 4 a, Sochaczew 2112 1241 1241 1230 58.76
8 Spółdzielna Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, Sochaczew 1824 1120 1120 1108 61.40
9 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Hanki Sawickiej 5, Sochaczew 2120 1172 1172 1159 55.28
10 Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kusocińskiego 2, Sochaczew 1389 805 805 795 57.96
11 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Żeromskiego 8, Sochaczew 1897 1057 1056 1043 55.72
12 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Staszica 25, Sochaczew 1739 1042 1042 1029 59.92
13 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Staszica 25, Sochaczew 2044 1185 1185 1161 57.97
14 Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Al. 600-lecia 90, Sochaczew 1884 1051 1051 1037 55.79
15 Gimnazjum Nr 2, ul. Staszica 106, Sochaczew 1035 650 650 642 62.80
16 Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Al. 600-lecia 90, Sochaczew 1795 927 927 923 51.64
17 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Chopina 101, Sochaczew 1593 862 862 852 54.11
18 Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Chopina 160, Sochaczew 1427 768 767 760 53.82
19 Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza, ul. Chodakowska 16, Sochaczew 2274 1115 1115 1099 49.03
20 Szpital Powiatowy, ul Batalionów Chłopskich nr 3/7, Sochaczew 50 45 45 45 90.00
21 Pawilon Psychiatryczny Szpitala Powiatowego, ul. Batalionów Chłopskich nr 3/7, Sochaczew 43 24 24 24 55.81
22 Dom Pomocy Społecznej ul.Gawłowska 148, Sochaczew 42 31 31 29 73.81
=   30231  16883  16881  16687  55.85