Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / sochaczewski / Sochaczew, m.
Sochaczew, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 37275
Powierzchnia: 26.13 km2
Zaludnienie: 1426 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 30231
Liczba wydanych kart: 16883
Liczba głosów oddanych: 16881
Liczba głosów ważnych: 16687
brak 50.00% >50.00% ≥52.90% ≥55.80% ≥58.70% ≥61.60% ≥64.50% ≥67.40% ≥70.30% ≥73.20% ≥76.10%
danych 50.00% >50.00% ≥52.90% ≥55.80% ≥58.70% ≥61.60% ≥64.50% ≥67.40% ≥70.30% ≥73.20% ≥76.10%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
50.39%8409 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
49.61%8278 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Energop Sp. z o. o., ul. Inżynierska 32, Sochaczew 755 463 61.32
38.68 292
2 Filia Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. 15 Sierpnia 83, Sochaczew 495 261 52.73
47.27 234
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 15 Sierpnia 44, Sochaczew 709 354 49.93
50.07 355
4 Przedszkole Nr 7, ul. Żwirki i Wigury 15, Sochaczew 803 351 43.71
56.29 452
5 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 Sierpnia 4, Sochaczew 564 289 51.24
48.76 275
6 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., ul. Rozlazłowska 7, Sochaczew 425 237 55.76
44.24 188
7 Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zamkowa 4 a, Sochaczew 1230 684 55.61
44.39 546
8 Spółdzielna Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, Sochaczew 1108 515 46.48
53.52 593
9 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Hanki Sawickiej 5, Sochaczew 1159 596 51.42
48.58 563
10 Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Kusocińskiego 2, Sochaczew 795 398 50.06
49.94 397
11 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Żeromskiego 8, Sochaczew 1043 514 49.28
50.72 529
12 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Staszica 25, Sochaczew 1029 435 42.27
57.73 594
13 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Staszica 25, Sochaczew 1161 542 46.68
53.32 619
14 Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Al. 600-lecia 90, Sochaczew 1037 492 47.44
52.56 545
15 Gimnazjum Nr 2, ul. Staszica 106, Sochaczew 642 286 44.55
55.45 356
16 Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Al. 600-lecia 90, Sochaczew 923 540 58.50
41.50 383
17 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Chopina 101, Sochaczew 852 390 45.77
54.23 462
18 Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Chopina 160, Sochaczew 760 354 46.58
53.42 406
19 Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza, ul. Chodakowska 16, Sochaczew 1099 638 58.05
41.95 461
20 Szpital Powiatowy, ul Batalionów Chłopskich nr 3/7, Sochaczew 45 28 62.22
37.78 17
21 Pawilon Psychiatryczny Szpitala Powiatowego, ul. Batalionów Chłopskich nr 3/7, Sochaczew 24 19 79.17
20.83 5
22 Dom Pomocy Społecznej ul.Gawłowska 148, Sochaczew 29 23 79.31
20.69 6
Σ Sochaczew, m. 16687 8409 50.39
49.61 8278