Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / sochaczewski / Iłów, gm.
Iłów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6334
Powierzchnia: 128.49 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5044
Liczba wydanych kart: 2781
 55.13%
brak49.18%49.94%50.70%51.46%52.22%52.98%53.74%54.50%55.26%56.02% 
danych49.93%50.69%51.45%52.21%52.97%53.73%54.49%55.25%56.01%56.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Brzozów Stary 67, Brzozów Stary 1353 719 719 716 53.14
2 Szkoła Podstawowa, Kaptury 5, Kaptury 802 416 416 412 51.87
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Płocka 8, Iłów 2326 1327 1327 1313 57.05
4 Szkoła Podstawowa, Giżyce 10 A, Giżyce 563 319 319 316 56.66
=   5044  2781  2781  2757  55.13