Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / sochaczewski / Rybno, gm.
Rybno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3494
Powierzchnia: 72.84 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2719
Liczba wydanych kart: 1407
 51.75%
brak49.18%49.94%50.70%51.46%52.22%52.98%53.74%54.50%55.26%56.02% 
danych49.93%50.69%51.45%52.21%52.97%53.73%54.49%55.25%56.01%56.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Strażnica OSP, Jasieniec 32, Jasieniec 871 466 466 461 53.50
2 Zespół Szkół w Rybnie, ul.Długa 11, Rybno 1430 740 740 729 51.75
3 Strażnica OSP, Wężyki 29, Wężyki 418 201 201 199 48.09
=   2719  1407  1407  1389  51.75