Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / sochaczewski / Brochów, gm.
Brochów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4290
Powierzchnia: 116.76 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3515
Liczba wydanych kart: 1782
 50.70%
brak49.18%49.94%50.70%51.46%52.22%52.98%53.74%54.50%55.26%56.02% 
danych49.93%50.69%51.45%52.21%52.97%53.73%54.49%55.25%56.01%56.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy, Brochów 125, Brochów 1710 884 884 869 51.70
2 Publiczne Gimnazjum, Lasocin 3, Lasocin 959 484 484 478 50.47
3 Szkoła Podstawowa, Śladów 101, Śladów 846 414 414 410 48.94
=   3515  1782  1782  1757  50.70