Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / płoński ...
płoński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 89262
Powierzchnia: 1383.67 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 61
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 61
Liczba uprawnionych do głosowania: 71740
Liczba wydanych kart: 36038
 50.23%
brak42.25%43.75%45.25%46.75%48.25%49.75%51.25%52.75%54.25%55.75% 
danych43.74%45.24%46.74%48.24%49.74%51.24%52.74%54.24%55.74%57.25% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
142003 Baboszewo, gm. 6366 3242 3242 3210 50.93
142004 Czerwińsk nad Wisłą, gm. 6431 2718 2718 2692 42.26
142005 Dzierzążnia, gm. 3139 1594 1593 1568 50.78
142006 Joniec, gm. 2471 1413 1413 1396 57.18
142007 Naruszewo, gm. 5334 2266 2266 2233 42.48
142008 Nowe Miasto, gm. 4002 2062 2061 2039 51.52
142009 Płońsk, gm. 5704 2700 2700 2673 47.34
142001 Płońsk, m. 18186 10060 10058 9924 55.32
142010 Raciąż, gm. 7077 3351 3351 3298 47.35
142002 Raciąż, m. 3630 1921 1921 1903 52.92
142011 Sochocin, gm. 4931 2567 2567 2541 52.06
142012 Załuski, gm. 4469 2144 2143 2117 47.97
  płoński 71740 36038 36033 35594 50.23
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 21816 11981 11979 11827 54.92
2 Wieś 49924 24057 24054 23767 48.19
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 13242 6990 6988 6906 52.79
2 od 5 001 do 10 000 40312 18988 18987 18764 47.10
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18186 10060 10058 9924 55.32
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00