Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / płoński / Baboszewo, gm.
Baboszewo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8290
Powierzchnia: 162.35 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6366
Liczba wydanych kart: 3242
 50.93%
brak42.25%43.75%45.25%46.75%48.25%49.75%51.25%52.75%54.25%55.75% 
danych43.74%45.24%46.74%48.24%49.74%51.24%52.74%54.24%55.74%57.25% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Hala Sportowa,Ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6A, Baboszewo 1233 591 591 583 47.93
2 Świetlica Środowiskowa, Ul. Spółdzielcza 4, Baboszewo 1827 1043 1043 1033 57.09
3 Świetlica Wiejska, Rzewin 34, Rzewin 719 370 370 368 51.46
4 Szkoła Podstawowa,Polesie 9, Polesie 857 389 389 387 45.39
5 Szkoła Podstawowa, Sarbiewo 17, Sarbiewo 996 490 490 482 49.20
6 Szkoła Podstawowa,Mystkowo 52, Mystkowo 734 359 359 357 48.91
=   6366  3242  3242  3210  50.93