Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / płoński / Czerwińsk nad Wisłą, gm.
Czerwińsk nad Wisłą, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8004
Powierzchnia: 146.07 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 6431
Liczba wydanych kart: 2718
 42.26%
brak42.25%43.75%45.25%46.75%48.25%49.75%51.25%52.75%54.25%55.75% 
danych43.74%45.24%46.74%48.24%49.74%51.24%52.74%54.24%55.74%57.25% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Zespół Szkół , ul. Warszawska 1,Czerwińsk nad Wisłą 2076 1049 1049 1041 50.53
2 Szkoła Podstawowa , Nowe Radzikowo 36, Nowe Radzikowo 899 348 348 341 38.71
3 Szkoła Podstawowa, Goławin 49C, Goławin 1367 483 483 481 35.33
4 Szkoła Podstawowa,Chociszewo 47, Chociszewo 1283 500 500 499 38.97
5 Budynek po Szkole Podstawowej , Gawarzec Górny 21, Gawarzec Górny 806 338 338 330 41.94
=   6431  2718  2718  2692  42.26