Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / płoński / Joniec, gm.
Joniec, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 2545
Powierzchnia: 72.64 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2471
Liczba wydanych kart: 1413
 57.18%
brak42.25%43.75%45.25%46.75%48.25%49.75%51.25%52.75%54.25%55.75% 
danych43.74%45.24%46.74%48.24%49.74%51.24%52.74%54.24%55.74%57.25% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Joniec 69, Joniec 1202 741 741 733 61.65
2 Szkoła Podstawowa,Królewo 58, Królewo 521 323 323 319 62.00
3 Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, Stara Wrona 14,Stara Wrona 748 349 349 344 46.66
=   2471  1413  1413  1396  57.18