Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / płoński / Dzierzążnia, gm.
Dzierzążnia, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3973
Powierzchnia: 102.1 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 3139
Liczba wydanych kart: 1594
 50.78%
brak42.25%43.75%45.25%46.75%48.25%49.75%51.25%52.75%54.25%55.75% 
danych43.74%45.24%46.74%48.24%49.74%51.24%52.74%54.24%55.74%57.25% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół, Dzierzążnia 57, Dzierzążnia 1933 988 987 977 51.11
2 Szkoła Podstawowa, Nowe Kucice 46, Nowe Kucice 1206 606 606 591 50.25
=   3139  1594  1593  1568  50.78