Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / nowodworski ...
nowodworski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 75824
Powierzchnia: 691.65 km2
Zaludnienie: 109 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 45
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 45
Liczba uprawnionych do głosowania: 61368
Liczba wydanych kart: 33935
 55.30%
brak47.40%48.69%49.98%51.27%52.56%53.85%55.14%56.43%57.72%59.01% 
danych48.68%49.97%51.26%52.55%53.84%55.13%56.42%57.71%59.00%60.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
141402 Czosnów, gm. 7544 4426 4427 4380 58.67
141403 Leoncin, gm. 4361 2490 2490 2473 57.10
141404 Nasielsk, gm. 15458 7922 7922 7812 51.25
141401 Nowy Dwór Mazowiecki, m. 21717 12339 12339 12199 56.82
141405 Pomiechówek, gm. 7288 4388 4388 4317 60.21
141406 Zakroczym, gm. 5000 2370 2370 2347 47.40
  nowodworski 61368 33935 33936 33528 55.30
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 30311 16933 16933 16740 55.86
2 Wieś 31057 17002 17003 16788 54.74
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 24193 13674 13675 13517 56.52
3 od 10 001 do 20 000 15458 7922 7922 7812 51.25
4 od 20 001 do 50 000 21717 12339 12339 12199 56.82
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00