Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / nowodworski / Czosnów, gm.
Czosnów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8808
Powierzchnia: 128.34 km2
Zaludnienie: 68 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 7544
Liczba wydanych kart: 4426
 58.67%
brak47.40%48.69%49.98%51.27%52.56%53.85%55.14%56.43%57.72%59.01% 
danych48.68%49.97%51.26%52.55%53.84%55.13%56.42%57.71%59.00%60.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Publicznych, Cząstków Mazowiecki 55 904 599 599 593 66.26
2 Zespół Szkół Publicznych, ul. Wojska Polskiego 76, Małocice 1903 1121 1122 1109 58.91
3 Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 2, Kazuń Polski 2129 1228 1228 1214 57.68
4 Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 108, Sowia Wola 1025 522 522 514 50.93
5 Zespół Szkół Publicznych, ul. Jana Kochanowskiego 89, Łomna 1583 956 956 950 60.39
=   7544  4426  4427  4380  58.67