Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / nowodworski / Pomiechówek, gm.
Pomiechówek, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8659
Powierzchnia: 102.31 km2
Zaludnienie: 84 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 7288
Liczba wydanych kart: 4388
 60.21%
brak47.40%48.69%49.98%51.27%52.56%53.85%55.14%56.43%57.72%59.01% 
danych48.68%49.97%51.26%52.55%53.84%55.13%56.42%57.71%59.00%60.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Pomiechówek 1903 1241 1241 1228 65.21
2 Gminny Ośrodek Kultury, Pomiechówek 1579 941 941 924 59.59
3 Klub wiejski, Kosewo 1113 538 538 530 48.34
4 Klub wiejski, Czarnowo 580 364 364 356 62.76
5 Szkoła Podstawowa, Stare Orzechowo 523 309 309 295 59.08
6 Szkoła Podstawowa, Goławice Pierwsze 1094 689 689 680 62.98
7 Klub wiejski, Szczypiorno 496 306 306 304 61.69
=   7288  4388  4388  4317  60.21