Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / nowodworski / Leoncin, gm.
Leoncin, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5016
Powierzchnia: 158.84 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4361
Liczba wydanych kart: 2490
 57.10%
brak47.40%48.69%49.98%51.27%52.56%53.85%55.14%56.43%57.72%59.01% 
danych48.68%49.97%51.26%52.55%53.84%55.13%56.42%57.71%59.00%60.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Górkach, Górki 486 262 262 260 53.91
2 Szkoła Podstawowa w Leoncinie ul. Isaaca Bashevisa Singera 3, Leoncin 1693 996 996 991 58.83
3 Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach, Leoncin 1261 726 726 720 57.57
4 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim , Leoncin 921 506 506 502 54.94
=   4361  2490  2490  2473  57.10