Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / nowodworski / Nasielsk, gm.
Nasielsk, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 19595
Powierzchnia: 202.47 km2
Zaludnienie: 96 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 15458
Liczba wydanych kart: 7922
 51.25%
brak47.40%48.69%49.98%51.27%52.56%53.85%55.14%56.43%57.72%59.01% 
danych48.68%49.97%51.26%52.55%53.84%55.13%56.42%57.71%59.00%60.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Liceum Ogólnokształcące, ul.Starzyńskiego 10, Nasielsk 1637 941 941 924 57.48
2 Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul.Staszica 1, Nasielsk 2076 1106 1106 1099 53.28
3 Szkoła Podstawowa im. St. Starzyńskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 23, Nasielsk 2160 1130 1130 1116 52.31
4 Zespół Szkół Nr 2, ul. Kolejowa 65, Stare Pieścirogi 2195 1100 1100 1083 50.11
5 Zespół Szkół Zawodowych, ul.Lipowa 10, Nasielsk 1033 374 374 374 36.21
6 Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 48, Nasielsk 966 510 510 489 52.80
7 Szkoła Podstawowa, Budy Siennickie 1941 998 998 991 51.42
8 Ośrodek Zdrowia, ul.Sikorskiego 1, Stare Pieścirogi 1140 538 538 533 47.19
9 Szkoła Podstawowa, Dębinki 957 492 492 486 51.41
10 Zespół Szkół Nr 3, Cieksyn 1278 688 688 673 53.83
11 Dom Pomocy Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 25, Nasielsk 75 45 45 44 60.00
=   15458  7922  7922  7812  51.25