Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie ...
małopolskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3261677
Powierzchnia: 15189.7 km2
Zaludnienie: 214 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2270
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2270
Liczba uprawnionych do głosowania: 2619498
Liczba wydanych kart: 1546145
 59.02%
brak47.06%48.68%50.30%51.92%53.54%55.16%56.78%58.40%60.02%61.64% 
danych48.67%50.29%51.91%53.53%55.15%56.77%58.39%60.01%61.63%63.26% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
120100 bocheński 80384 48509 48501 48092 60.35
120200 brzeski 71417 40920 40913 40555 57.30
120300 chrzanowski 103473 58543 58526 57820 56.58
120400 dąbrowski 47157 24742 24733 24499 52.47
120500 gorlicki 87021 48444 48436 47950 55.67
120600 krakowski 199452 114678 114663 113512 57.50
126101 Kraków, m. 590213 372448 372328 368448 63.10
120700 limanowski 95340 57699 57675 57170 60.52
120800 miechowski 41461 20031 20024 19794 48.31
120900 myślenicki 92706 55980 55960 55375 60.38
121000 nowosądecki 157870 99050 99033 98170 62.74
121100 nowotarski 148006 81111 81104 80364 54.80
126201 Nowy Sącz, m. 66749 41994 41979 41578 62.91
121200 olkuski 93212 51892 51879 51160 55.67
121300 oświęcimski 123627 73346 73335 72534 59.33
121400 proszowicki 35247 16590 16588 16422 47.07
121500 Suski 66256 38171 38170 37771 57.61
121600 tarnowski 152024 85271 85255 84536 56.09
126301 Tarnów, m. 94243 54709 54677 54107 58.05
121700 tatrzański 63657 40263 40249 39977 63.25
121800 wadowicki 124052 71434 71427 70689 57.58
121900 wielicki 85931 50320 50301 49762 58.56
  małopolskie 2619498 1546145 1545756 1530285 59.02
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 1321427 808613 808364 799951 61.19
2 Wieś 1298071 737532 737392 730334 56.82
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 42801 21501 21497 21267 50.23
2 od 5 001 do 10 000 478009 270164 270127 267525 56.52
3 od 10 001 do 20 000 616395 354056 353981 350692 57.44
4 od 20 001 do 50 000 650089 384021 383930 380001 59.07
5 od 50 001 do 100 000 147748 89246 89216 88245 60.40
6 od 100 001 do 200 000 94243 54709 54677 54107 58.05
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 590213 372448 372328 368448 63.10